googled0200f95b9b791ba.html

Pelastussuunnitelmaopas, asuinkiinteistöt

Saatavuus: Heti myymälässä

19,90


Rakennuksen omistajalla ja/tai haltijalla on yleinen velvollisuus varautua vaaratilanteisiin, mutta viime kädessä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa asuinympäristönsä turvallisuuteen niin arjessa, häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Vähintään kolmen asuinhuoneiston rakennuksissa on oltava kirjallinen pelastussuunnitelma, jossa on esitelty rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit. Pelastussuunnitelmassa on annettu ohjeet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä vaaratilanteissa toimimiseen. 

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen omistaja tai haltija, mutta paras asukas- ja kiinteistöturvallisuus saavutetaan kun pelastussuunnitelma tehdään aidossa yhteistyössä asukkaiden ja esimerkiksi kiinteistöissä toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Itse tehdessä pystytään keskittymään juuri kyseisen rakennuksen tarpeisiin. Jos pelastussuunnitelman tekeminen ulkoistetaan on tärkeää tietää mitä tilataan.

Opus on tarkoitettu työkaluksi pelastussuunnitelman laatijoille, esimerkiksi pelastussuunnitelman tekoa varten kootulle "turvallisuustiimille". Opas täydentää sisäasianministeriön keväällä 2012 julkaisemaa Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta - ohjetta. Opas kannustaa pelastussuunnitelman laatimisessa omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan asuinkiinteistön erityispiirteet, ympäristö ja asukkaat. 

Oppaassa pelastussuunnitelman laadinta on esitelty seitsenvaiheisena prosessina. Kuhunkin vaiheeseen liittyy toimenpiteitä, joista osa on esitetty erillisinä tehtävinä. 

Pelastussuunnitteluprosessin vaiheita ovat

- suunnittelun käynnistys

- riskien tunnistaminen

- ennaltaehkäisy

- varautuminen poikkeusoloihin

- toimintaohjeet asukkaille

- viestintä

- suunnitelman ylläpito

Selaa tätä tuoteryhmää: VSS-oppaat, kilvet, ensiaputarvikkeet